Tetkikçi Değerlendirme Anketi

Değerlendirmeyi Yapan

Tetkik Üyesi :

Tavır ve davranış

Kılık kıyafet

Tetkik planına uyum

İlgili standartda teknik yeterlilik

Soru sorma yeterliliği

Sizinle olan iletişimi

Objektif ve trafsız yaklaşım

Bulguları açıklama

Raporlama

Etkin denetim yapabilme

Denetçinin bulgularının firmanıza katmedeğer sağladığını düşünüyormusunuz

Öneri ve Yorumlarınız