ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


ISO 22301: 2012, belgelenmiş bir yönetim sistemini planlamak, oluşturmak, uygulamak, izlemek, denetlemek, gözden geçirmek, korumak ve sürekli iyileştirmek için gereksinimleri ve bunlara karşı koruma sağlamak, oluşma olasılığını azaltmak, bunlara hazırlanmak, bunlara tepki vermek ve tahrip olan olaylardan kurtarmak için şartları belirtir. ortaya çıkar.

ISO 22301: 2012'de belirtilen gereksinimler jeneriktir ve kuruluşun türü, boyutu ve niteliğine bakılmaksızın tüm kuruluşlara veya bunların bir bölümüne uygulanabilir. Bu gereksinimlerin uygulanma derecesi, kuruluşun çalışma ortamına ve karmaşıklığına bağlıdır.