ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 22000:2005 Baş Tetkikçi Eğitimi


Amaç

Bu eğitim, ISO 19011'in denetim metodolojisine uygun olarak, ISO 22000: 2005'e göre Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler katılmalı?

 • Birinci taraf, ikinci taraf ve / veya üçüncü taraf denetimleri yapmak isteyen kişiler
 • Yönetim Temsilcileri
 • Yöneticiler
 • Danışmanlar
 • Gıda Güvenliği Direktörleri

Önkoşullar

 • Gıda zincirinde deneyim ve orada kullanılan ilkeler (HACCP, GMP, GAP mevzuatı…)
 • İlgili temel gıda güvenliği mevzuatı ve ön koşul programlarının anlaşılması.
 • ISO 22000 gereklilikleri hakkında önceden bilgi sahibi olunmalıdır, en azından standart, dersten önce okunmalıdır.

Neler Öğreneceksiniz

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin (FSMS) amacını, gıda güvenliği tehlikelerini değerlendirmek ve yönetmek için kullanılan prensipleri, süreçleri ve teknikleri ve bunların FSMS denetçilerini nasıl etkilediğini açıklayın.
 • Yönetim sistemi standartları, ISO 22000: 2005 ve ISO 9000: 2000 serisi, ISO 15161: 2002, endüstri uygulamaları, standart işletim prosedürleri, FSMS ile ilgili yasal çerçevenin amacını, içeriğini ve ilişkisini açıklar.
 • 19011'e uygun olarak denetçinin rolünü açıklar.
 • Bir kuruluşun FSMS'sinin denetimi bağlamında ISO 22000: 2005'in gerekliliklerini, özellikle aşağıdakileri referans alarak yorumlayın:
 • Kuruluşun gıda güvenliği risk değerlendirmesi ve kontrol planlaması yoluyla risk yönetiminin etkinliği
 • Bir kuruluşun yasal gerekliliklere uyumu sürdürme ve aşma kapasitesi.
 • Kurumun acil durum hazırlık ve yanıtının yeterliliği.
 • Operasyonel risk kontrolünün uygulanması, izlenmesi ve ölçülmesi.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi performansının sürekli iyileştirilmesi.
 • ISO 19011 uyarınca bir FSMS denetimini planlayın, yönetin, raporlayın ve takip edin

İçerik

 • Gıda güvenliği yönetimi ilkeleri
 • Gıda güvenliği risklerini yöneten yönetim sistemleri yaklaşımı
 • ISO 22000: 2005 gereklilikleri
 • Tüm gıda güvenliği yönetim sistemi üzerinde denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili süreçler ve teknikler

Eğitime Hemen Başvur