ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

EPDK'dan Yetkilendirilmiş Otomasyan Şirketlerine Türkak Akreditasyonlu ISO 20000-1 Şartı


Duyuru İçeriği


           Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29.07.2021 tarihli toplantısında; ekteki Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar’ın kabul edilerek yayımlanmasına karar verilmiştir.

 İzin alabilmek için başvuru sahibinin asgari olarak aşağıda yer alan idari, mali ve teknik koşulları sağlaması gerekir.

 1. İdari koşullar içeiğindeki şartlar dahilinde Ek-2’de yer alan kalite belgelerine sahip olması zorunludur. İlgili belgeler ; 

  Kalite Belgeleri*

  1. ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri İçin Şartlar

  2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

  3. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

   4. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  5. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  6. ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

  7. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

* Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) akreditasyon hizmeti sunduğu belgeler için TÜRKAK akreditasyonunun sağlanması ve diğer belgelerin IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) ile MLA imzalamış olan akreditasyon kuruluşunca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından sağlanması gerekmektedir.