: info@tgsbelgelendirme.com | : 0532 136 34 10 | : 0216 327 09 77 English EN Turkish TR

Tarafsızlık Politikamız

 1. TGS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006, ISO 22003, MD 9, ISO 2000-6, ISO 50003, ISO 17021-10 kapsamında gerçekleştirdiği bütün belgelendirme hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket edecektir.
 2. TGS faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.
 3. Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin kararını herhangi bir şahıs veya kurumun etki altına almasına izin verilmeyecektir.
 4. Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına sebep olabilecek bir durum söz konusu ise bu kuruluşlara belgelendirme hizmeti verilmeyecektir.
 5. Belgelendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecektir.
 6. TGS, yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyecektir. Çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumlar için gerekli tedbirler alınacaktır.
 7. TGS tarafından, hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti verilmeyecektir.
 8. TGS, belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
 9. TGS, belgelendirme işlemi için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak, gizli ayrımcılık ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.
 10. TGS, Kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak duracağını, yanlı ve hoşgörüsüz davranışlarda bulunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranacağını taahhüt eder.
 11. TGS, Belgelendirme hizmetlerini sunarken yapılan faaliyetlerini çıkar çatışmasına sebebiyet verecek ve tarafsızlığını tehdit edecek ve bağlı olduğu akreditasyon kurallarına aykırı olacak müşteri firmalarına önerme ve pazarlama yapmayacaktır. Ayrıca TGS, Bağımsızlık ve Tarafsızlığın önemini anlamış ve olası çıkar çatışmalarını elimine etmek ve/veya kabul edilebilir seviyeye çekmek için analizlerini yapmış, yönetmektedir.

Oktay İNCİ

Genel MÜDÜR
TH.01/Rev:04/02.02.2021

Hızlı Teklif

x