: info@tgsbelgelendirme.com | : 0532 136 34 10 | : 0216 327 09 77 English EN Turkish TR

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 45001: 2018 iş sağlığı ve güvenliği (OH & S) yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kuruluşun iş ile ilgili yaralanmaları ve iş hastalığını önleyerek ve aynı zamanda proaktif olarak iyileştirerek kurumların güvenli ve sağlıklı işyerleri sunabilmesini sağlamak için rehberlik sağlar.

 

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve OH ve S risklerini (sistem eksiklikleri dahil) en aza indirmek, OH & S fırsatlarından yararlanmak ve İSG yönetimini ele almak için bir OH & S yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş için geçerlidir.

 

ISO 45001: 2018, bir kuruluşun İSG yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun OH & S politikası ile tutarlı olarak, bir İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları aşağıdakileri içerir:

 

a) OH & S performansının sürekli iyileştirilmesi;

 

b) Yasal gerekliliklerin ve diğer şartların yerine getirilmesi;

 

c) İSG amaçlarının başarılması.

 

ISO 45001: 2018, büyüklüğü, türü ve faaliyetlerinden bağımsız olarak herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Organizasyonun faaliyet gösterdiği bağlam ve çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, kurumun denetimi altındaki İSG risklerine uygulanabilir.

 

ISO 45001: 2018, OH & S performansı için belirli kriterleri belirtmez, ayrıca bir OH & S yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kuralcı değildir.

 

ISO 45001: 2018, OH & S yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı / refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer unsurlarını entegre etmeyi amaçlamaktadır.

 

ISO 45001: 2018, ürün güvenliği, mal hasarı veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları ele almamaktadır.

 

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikler bir kuruluşun İSG yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu belgeye uygunluk iddiaları kabul edilemez.

 

Hızlı Teklif

x