: info@tgsbelgelendirme.com | : 0532 136 34 10 | : 0216 327 09 77 English EN Turkish TR

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

 

ISO 37001: 2016, bir rüşvet karşıtı yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001: 2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:

 

Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde rüşvet;

 

Kuruluş tarafından rüşvet;

 

Örgüt adına çalışan veya yararlanacak olan organizasyon personeli tarafından rüşvet;

 

Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan rüşvet;

 

Kuruluşun rüşvetçiliği; · Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personeline rüşvet;

 

Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleri ile ilgili rüşvet;

 

Doğrudan ve dolaylı rüşvet (örn., Bir üçüncü taraf aracılığıyla veya üçüncü taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir rüşvet).

 

ISO 37001: 2016 yalnızca rüşvet için geçerlidir. Bir organizasyona rüşvet, rüşvet ve rüşvet karşıtı yasalara ve faaliyetlerine uygulanabilir gönüllü taahhütleri önleme, teşhis etme ve bunlara cevap vermeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.

 

ISO 37001: 2016, dolandırıcılık, kartel ve diğer anti-tröst / rekabet suçlarını, para aklamayı veya yolsuzluklarla ilgili diğer faaliyetleri özellikle ele almadığı halde, bir kuruluş bu tür faaliyetleri içerecek şekilde yönetim sisteminin kapsamını genişletmeyi seçebilir.

 

ISO 37001: 2016 gereklilikleri jeneriktir ve etkinlik tipi, boyutu ve niteliği göz önüne alınmaksızın ve kamuda, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde olmasına bakılmaksızın, tüm kuruluşlara (veya bir organizasyonun bölümlerine) uygulanabilir. . Bu gereklerin uygulanma derecesi, 4.1, 4.2 ve 4.5’de belirtilen faktörlere bağlıdır.

Hızlı Teklif

x